Nemoc z povolání

V případě nemoci z povolání často zaměstnavatel nechce zaměstnanci vyplatit náležité odškodnění. Pomůžeme vám se domoci odškodnění za vaši nemoc z povolání! Stačí se na nás jen obrátit.

Read More

Pracovní úraz

Pokud se Vám stal pracovní úraz během řádného plnění pracovních povinností máte právo na odškodnění! Jestliže Vám zaměstnavatel nechce vyplatit odškodnění obraťte se na nás. Vše za vás vyřešíme!

Read More
Zaměstnanci může v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání vzniknout nárok na odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Více informací o této jednorázové náhradě na stránce Bolestné a odškodnění.
V rozsahu, ve kterém zaměstnavatel odpovídá, je povinen poskytnout náhradu a ztrátu výdělku, tato náhrada je poskytována jednak po dobu pracovní neschopnosti tak i po jejím ukončení. Zde naleznete podrobnější informace a podmínky pro získání těchto náhrad.
Co se podle platných předpisů považuje za nemoc z povolání, odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání, povinnosti zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance následkem nemoci z povolání.
Zaměstnanci může v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání vzniknout nárok na odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Více informací o této jednorázové náhradě na stránce Bolestné a odškodnění.