Kožní nemoci

Nemoci z povolání kožní

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.