Bolestné a odškodnění

Bolestné a odškodnění pracovního úrazu

Od zaměstnavatele je možné požadovat i odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví vyměřené v lékařském posudku podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.. Tyto náhrady jsou zakotveny v § 369 odst. 1 b) zákoníku práce. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje jednorázově.

Soud může ve zvlášť výjimečných případech odškodnění zvýšit nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění.

Výpočet odškodnění za bolest

Odškodnění za bolest se vypočte na základě bodového ohodnocení obsaženého v přílohách výše zmíněné vyhlášky. Tento výpočet je součástí lékařského posudku. Za bolest se  považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Pokud toto strádání není zahrnuto do příloh předmětné vyhlášky, lze postupovat i analogicky.

  • Jeden bod je v roce 2022 378,39 Kč.

Ztížení společenského uplatnění

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění se poskytuje za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se také vymezuje v lékařském posudku.

Potřebujete pomoct s odškodněním?

Napište nám a my Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.