Přenosné a parazitární

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoci přenosné a parazitární K položkám č.1 a 2:
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.
3. Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy.