Nemoci z povolání

Odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu. Seznam nemocí z povolání je obsažen v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb..

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci, kterému odpovídá za škodu způsobenou nemocí z povolání, poskytnout:

a)      Náhradu za ztrátu na výdělku

b)      Náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění

c)      Náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením

d)      Náhradu za věcnou škodu

Zemře-li zaměstnanec následkem nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout:

a)      Náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením

b)      Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem

c)       Náhradu nákladů na výživu pozůstalých

d)       Jednorázové odškodnění pozůstalých

e)       Náhradu věcné škody

Uvedené náhrady zaměstnavatel poskytuje také za situace, kdy smrt nastala jako následek pracovního úrazu.

Nemoc z povoláníPro vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání není rozhodná délka práce v pracovních podmínkách, které vyvolají vznik nemoci z povolání, ale pouze skutečnost, že určité onemocnění bylo uznáno příslušným zdravotnickým zařízením jako nemoc z povolání, a zároveň zaměstnanec naposledy před zjištěním nemoci z povolání pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž tato nemoc vzniká.

Potřebujete pomoct s odškodněním nemoci z povolání?

Napište nám a my Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.