Náhrada za ztrátu na výdělku

 Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovních úrazech

Tato problematika je upravena především v § 370 a § 371 zákoníku práce.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu poskytovanou zaměstnavatelem a plnou výší nemocenského. Náhrada se poskytuje také za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, za které jinak náhrada mzdy či platu nenáleží.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu. K výdělku dosahovanému po pracovním úrazu je nutno připočíst invalidní důchod, který byl zaměstnanci přiznán pro následky pracovního úrazu. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší také zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Za výdělek po pracovním úrazu se v tomto případě považuje výdělek ve výši minimální mzdy.

Co je nutné udělat pro získání náhrad

Podmínky pro získání náhrad za ztrátu na výdělku jsou následující: Musí dojít ke vzniku škodní události, za níž nese odpovědnost zaměstnavatel, v důsledku poškození zdraví musí vzniknout zaměstnanci ztráta na výdělku a mezi škodní událostí a vznikem ztráty na výdělku musí existovat příčinná souvislost. Jako příklad může posloužit pracovní úraz, jež způsobí pracovní neschopnost zaměstnance, se kterou se pojí snížení dosahovaného výdělku. Vznik škody je nutné nahlásit zaměstnavateli a doložit jej. Náhradu za ztrátu na výdělku přiznává buď odpovědný zaměstnavatel, anebo při případném sporu soud.

Potřebujete pomoct s náhradou ztráty na výdělku?

Napište nám a my Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.